wpe1.jpg (6356 bytes)CENÍK VÝROBY TV REKLAM A SPOTŮ:

 

TV REKLAMA

VIDEO:

FOTO, PROPAGACE

  Do 60 vteřin

4 500,- Kč

3 000,- Kč

  61 – 180 vteřin (každých 30 vteřin)

2 000,- Kč

1 000,- Kč

180 – 420 vteřin (každých 30 vteřin)

1 500,- Kč

700,- Kč

Nad 7 minut

Smluvní ceny

Smluvní ceny

Ve všech případech dabingu a použití záběrů autorských kopií nebo vzorů platí rovněž smluvní ceny po ošetření autorských práv.

     V ceně je zahrnuta archivace S-VHS a CD–ROM ve studiu, kopie pro zákazníka VHS nebo S-VHS. Dále pak CD-ROM s digitální kopií ve tvaru .avi (.mpeg atd.) a prezentační vzor  120x80 pro PC-přehrávače (Windows 95 a výše) a  ve tvaru  .rm pro prezentaci na-www

PLATÍ PRO 1 NATÁČECÍ FREKVENCI (práce štábu na jednom místě do 5 hodin)

DOKUMENT, REPORTÁŽ

VIDEO:

FOTO, PROPAGACE

  1 natáčecí frekvence (1-5 hodin)

3 500,- Kč

1 200,- Kč (cena bez materiálu)

  1 frekvence ve střižně (1-5 hodin)

1 000,- Kč

 

  Digitální úpravy, grafika

600,- Kč/hod.

 600,- Kč/hod.

Cestovné a stravné dle vyhlášky MPSV č. 445/2001 Sb.

RODINNÉ UDÁLOSTI

PRÁCE  KAMERAMANA  (nesestříhaná kopie): do 1. hodiny pobytu 500, - Kč, každá další i započatá hodina 150,- Kč.

STŘIŽNA (práce ve střižně): do 1. hodiny 450, - Kč, každá další i započatá hodina 130,- Kč

*** Nad 5 hodin – smluvní ceny  ***

*** V ceně je zahrnuta kopie VHS a archivace originálu S-VHS ***

*** U zakázek nad 10.000,- Kč: 25 % záloha. ***

Cestovné a stravné dle vyhlášky MPSV č. 445/2001 Sb. Nejsme plátci DPH.