wpe1.jpg (6356 bytes)CENÍK VÝROBY FILMOVÝCH A FOTO KOPIÍ

 

ZACHRAŇTE   PRO   SVÉ   POTOMKY  TY  NEJCENNĚJŠÍ KLENOTY  Z  VAŠÍ   RODINNÉ  HISTORIE

Digitalizace fotografií za jednotku

cena

převedení snímku do elektronické podoby (scanování) 9/13 cm 3,90 Kč
doplnění obrázku popiskem 120 znaků 1,00 Kč
uložení na CD- ROM 1 ks CD 340,00Kč
uložení na videokazetu VHS (každá fotografie je zobrazena asi 5 sekund) 1 ks foto 9,00 Kč
uložení na internet 1 ks foto 2,00 Kč
tištěný náhled (maximálně 40 snímku na A4) 1 ks A4 240,00 Kč
Přetáčení celuloidových snímků za jednotku

cena

kopírování na videokazetu VHS 1 minuta 3,50 Kč
doplnění zvukové stopy hudebním doprovedem 1 minuta 1,70Kč
doplnění titulku k filmu 1 titulek 24,00Kč
zavedení každé filmové cívky 1 cívka 45,00 Kč
nové slepení poškozené slepky 1 slepka 50,00 Kč
digitalizace filmu do formátu .mpg, .avi nebo .rm (včetně zvukové stopy) 1 minuta 12,00 Kč
uložení zdigitalizovaného záznamu na CD-ROM 1 ks CD 280,00 Kč
uložení na internet (pronájem prostoru na 1 rok) 1 MB 20,00 Kč
Digitalizace magnetofonových cívek a kazet za jednotku

cena

převedení záznamu   do elektronické  podoby  (audio,  .waw a .mp3) 1 minuta 7,50 Kč
uložení na CD - audio 1 ks CD 320,00 Kč
uložení na CD- ROM ( pro PC:  .waw, .mp3) 1 ks CD 450,00Kč
uložení na novou magnetofonovou kazetu nebo videokazetu 1 ks 180,00 Kč
uložení na internet (pronájem prostoru na 1 rok) 1 MB 20,00 Kč